Na czym polega?

Kredyt studencki to niskooprocentowany kredyt z dopłatą z budżetu państwa. Został wprowadzony w 1998 roku, by rozszerzyć dostęp do szkolnictwa wyższego. Wypłacany jest przez okres maksymalnie 6 lat w comiesięcznych ratach w wysokości 600 lub 800 złotych, które przelewane są na konto wnioskodawcy przez 10 miesięcy w roku. Kredyty udzielane są przez banki komercyjne: PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S. A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) oraz SGB-Bank S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Dla kogo?

O kredyt studencki mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów, którzy rozpoczęli naukę przed 25 rokiem życia. Od grudnia 2015 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił, że maksymalna wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta, który ubiega się o kredyt nie może przekroczyć 2500 zł. Kredytobiorca do czasu ukończenia studiów musi przedstawiać w banku w terminach do 31 października i 31 marca ważną legitymację studencką lub zaświadczenie o odbywaniu studiów. Nie warto jednak czekać z tym do ostatnich dni, a przydatnt może się okazać elektroniczny obieg dokumentów na uczelniach i w bankach, a każda zwłoka w okazaniu niezbędnych dokumentów skutkować może chwilowym zatrzymaniem świadczenia.

Jak wygląda spłata?

Spłata kredytu rozpoczyna się 2 lata po ukończeniu studiów. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. Podczas 2-letniego okresu karencji oraz w trakcie pobierania kredytu odsetki spłaca budżet państwa. W okresie spłaty odsetki dla kredytobiorcy stanowią połowę stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego (we wrześniu 2015r. wynosiła ona 1,75%). Kredyt może być umorzony w 20% dla studentów, którzy znaleźli się w grupie 5% najlepszych absolwentów oraz w większym procencie lub nawet w całości, jeśli kredytobiorca znajduje się w trudnej sytuacji życiowej lub z uwagi na trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań.

 

2015
2_Kredytstudencki

Na czym polega kredyt studencki?

Na czym polega? Kredyt studencki to niskooprocentowany kredyt z dopłatą z budżetu państwa. Został wprowadzony w 1998 roku, by rozszerzyć dostęp do szkolnictwa wyższego. Wypłacany jest przez okres maksymalnie 6 lat w comiesięcznych ratach w […]
2015
wiecej koloru

Więcej koloru!

Jesień i zima to czas gdy aura zdecydowanie nie rozpieszcza. Za oknem jest zimno, szaro i smutno, nadchodzi czas chandry i posępnego czekania na pierwsze, wiosenne promienie słońca. Okres jesienno-zimowy to także czas zmiany garderoby […]
2015
wigilia

Inspiracje wigilijne?

Inspiracje wigilijne?   Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, zupełnie inny od całej reszty roku. A jeszcze bardziej wyjątkowy jest poprzedzający je dzień, czyli wigilia. W wigilię wszyscy są jakby odmienieni, nikt nie myśli już […]
2015
3_pracowityjakpolak

Pracowity jak Polak?

Pracowity jak Polak? Badania statystyczne pokazują, że Polacy pracują bardzo dużo. Jeśli porównamy tygodniowy czas pracy Francuzów czy Włochów to okaże się, że my Polacy pracujemy dużo więcej. Inne badania mówią także o tym, że […]