Totolijo.pl

Moja forma ekspresji:-)

Dofinansowanie do remontu łazienki z PFRON

3 min read

Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w budynkach, które nie są do tego przystosowane, niewątpliwie jest bardzo trudne. Dzięki funduszom z PFRON można jednak dostać dofinansowanie na remont, w tym na przykład na uchwyty dla niepełnosprawnych lub inne niezbędne akcesoria ułatwiające funkcjonowanie.

Osoby z różnymi formami niepełnosprawności bardzo często muszą borykać się z licznymi problemami, które spotykają ich we własnych domach. Niestety przystosowanie mieszkania do tego, by osoby niepełnosprawne mogły w nich się swobodnie poruszać, jest bardzo trudne. Wymaga to poczynienia pewnych inwestycji, które niekiedy są wręcz konieczne, by można było swobodnie wykonywać codzienne czynności. Jednym z największych problemów jest odpowiednie przystosowanie łazienki. Jest to kluczowe miejsce w domu, w którym wykonuje się szerokie spektrum czynności związanych z codzienną toaletą, które dla osób niepełnosprawnych są ponadprzeciętnie trudne. Warto też zaznaczyć, że łazienka jest miejscem, w którym stosunkowo łatwo może dojść do przykrego w skutkach wypadku. Dlatego też warto zainwestować w drobny remont i zamontować uchwyt dla niepełnosprawnych dla wygody, ale też bezpieczeństwa. Remont łazienki można przeprowadzić z dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na jakiej podstawie dostaje się dofinansowanie PFRON?

O dotacje z PRFON można starać się na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. Ponadto podstawą prawną jest art. 35a ust. 1 pkt 7 Ustawy o rehabilitacji. Działania z zakresu prowadzenia refundacji należą według ustawy do zadań powiatu. Wnioski przyjmowane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej, a rozpatrują i realizują je jednostki administracyjne odpowiednie dla danego powiatu.

Komu przysługuje dofinansowanie na remont łazienki?

Ustawodawca przewidział, że remont może uwzględniać jedynie remont łazienki. Oznacza to, że nie ma możliwość sfinansowania innych części mieszkania lub domu. Ponadto określone przepisy szczegółowo określają, w jakim zakresie może być przeprowadzony dofinansowywany remont. Zaznaczone jest, że nie może to być zakres prac, który wykracza poza zniwelowanie tak zwanych przeszkód architektonicznych. W praktyce oznacza to, że można na przykład zamontować uchwyty dla niepełnosprawnych, podczas gdy niemożliwe jest już wymienienie płytek w łazience na nowe, gdyż nie są one powiązane z ułatwieniem funkcjonowania.

Jak określić, w jakim zakresie można wykonać dofinansowywany remont?

Remont musi zawsze uwzględniać realne i rzeczywiste potrzeby osoby niepełnosprawnej. Oznacza to, że określony zakres prac będzie podlegał pod dofinansowanie, gdy tylko praktycznie ułatwia funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej. Zawsze jest to bezpośrednio powiązane ze stopniem niepełnosprawności oraz jej rodzajem, gdyż każda taka osoba ma zupełnie inne potrzeby, które mogą być całkowicie uzasadnione.

Co zawrzeć we wniosku do PFRON?

Wniosek do PFRON musi zawierać orzeczenie o niepełnosprawności, a także orzeczenia innych osób, które mieszkają w danym domu, o ile takie są. Ponadto wniosek musi zawierać dokument potwierdzający, że dana osoba mieszka w danej nieruchomości. Może to być jakakolwiek forma potwierdzenia, która stanowi podstawę prawną do stwierdzenia, że dana osoba jest zameldowana w danym miejscu. Nie jest obowiązkiem, by dana nieruchomość należała do osoby, która składa wniosek. Może to być również lokal wynajmowany, a wtedy wystarczy umowa najmu mieszkania lub domu.

Uchwyt dla niepełnosprawnych oraz inne akcesoria podlegające dofinansowaniu

Poza montażem uchwytów dla niepełnosprawnych można też zakupić inny sprzęt, który pomaga w codziennym funkcjonowaniu. Mogą to być elementy wyposażenia łazienki, ale jeśli jest to uzasadnione, to również można uwzględnić jej lekką przebudowę tak, by dostosować ją do potrzeb osób niepełnosprawnych, o ile jest to uzasadnione. Może to być na przykład obniżenie elementów armatury, umywalek czy włączników i wyłączników różnego rodzaju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *