Totolijo.pl

Moja forma ekspresji:-)

Na czym polega kredyt studencki?

2 min read

Na czym polega?

Kredyt studencki to niskooprocentowany kredyt z dopłatą z budżetu państwa. Został wprowadzony w 1998 roku, by rozszerzyć dostęp do szkolnictwa wyższego. Wypłacany jest przez okres maksymalnie 6 lat w comiesięcznych ratach w wysokości 600 lub 800 złotych, które przelewane są na konto wnioskodawcy przez 10 miesięcy w roku. Kredyty udzielane są przez banki komercyjne: PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S. A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) oraz SGB-Bank S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Dla kogo?

O kredyt studencki mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów, którzy rozpoczęli naukę przed 25 rokiem życia. Od grudnia 2015 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił, że maksymalna wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta, który ubiega się o kredyt nie może przekroczyć 2500 zł. Kredytobiorca do czasu ukończenia studiów musi przedstawiać w banku w terminach do 31 października i 31 marca ważną legitymację studencką lub zaświadczenie o odbywaniu studiów. Nie warto jednak czekać z tym do ostatnich dni, a przydatnt może się okazać elektroniczny obieg dokumentów na uczelniach i w bankach, a każda zwłoka w okazaniu niezbędnych dokumentów skutkować może chwilowym zatrzymaniem świadczenia.

Jak wygląda spłata?

Spłata kredytu rozpoczyna się 2 lata po ukończeniu studiów. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. Podczas 2-letniego okresu karencji oraz w trakcie pobierania kredytu odsetki spłaca budżet państwa. W okresie spłaty odsetki dla kredytobiorcy stanowią połowę stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego (we wrześniu 2015r. wynosiła ona 1,75%). Kredyt może być umorzony w 20% dla studentów, którzy znaleźli się w grupie 5% najlepszych absolwentów oraz w większym procencie lub nawet w całości, jeśli kredytobiorca znajduje się w trudnej sytuacji życiowej lub z uwagi na trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *