Totolijo.pl

Moja forma ekspresji:-)

Najczęstsze błędy młodego menedżera

2 min read

Awans na stanowisko menedżera jest nierozerwalnie związany z ogromnym prestiżem. Niestety, oznacza on również dużą odpowiedzialność i konieczność nieustannego rozwijania kompetencji kierowniczych. Świeżo mianowany szef często popełnia błędy, które powinien potraktować jako formę nauki na przyszłość. Jeśli bowiem tego nie zrobi i nie zacznie ich eliminować, wówczas w krótkim czasie może zostać usunięty ze stanowiska.

Szkolenia menedżerskie – czego można się na nich dowiedzieć?

Osoby biorące udział w profesjonalnych szkoleniach na stanowiska kierownicze dowiadują się, że nadzór nad zespołem podwładnych jest zajęciem wymagającym dużej wiedzy oraz kompetencji w zakresie wyznaczania celów, wyrażania oczekiwań, rozwiązywania problemów oraz delegowania zadań. Jakość owego nadzoru często przesądza nie tylko o sukcesie samego kierownika, ale również całej organizacji. Szkolenia menedżerskie są przeważnie prowadzone przez doświadczonych szefów, którzy zalecają młodym adeptom zarządzania konieczność śledzenia na bieżąco wszelkich wewnętrznych zarządzeń i regulacji (związanych z celami i misją firmy), ciągłego dokształcania się w dziedzinie finansów, a także konsultowania z przełożonymi planów strategicznych i konkretnych działań.

Cztery klasyczne błędy świeżo upieczonego kierownika

Szkolenia menedżerskie to zajęcia, w trakcie których można zapoznać się z listą najczęściej popełnianych przez młodych kierowników błędów. Wiedza ta umożliwia później lepsze kontrolowanie własnych działań i szybsze eliminowanie wszelkich pomyłek. Owe błędy to:

  1. Nastawienie głównie na wyniki – osoby zarządzające często kładą zbyt duży nacisk na osiąganie celów, nie dbając zupełnie o komfort podwładnych. Skutkuje to spadkiem poziomu ich motywacji, co może prowadzić do porzucania stanowisk.
  2. Problemy z komunikacją – uczestnicząc w takich zajęciach jak szkolenia menedżerskie, dowiadujemy się, że zbyt duża poufałość z pracownikami albo sztuczny dystans może dać efekt w postaci bariery komunikacyjnej. Należy akcentować swoją władzę, ale też zachować przyjacielskie stosunki z podwładnymi.
  3. Składanie obietnic bez pokrycia – mogą one dotyczyć zarówno nagród czy premii, jak i możliwości rozwoju w strukturach firmy. Jeśli mimo dotrzymania warunków umowy pracownik nie otrzyma tego, co mu obiecano, wówczas może stracić zaufanie i szacunek do szefa.
  4. Nieumiejętność delegowania zadań – na szkoleniach menedżerskich prowadzący akcentują, że ci kierownicy, którzy sami starają się realizować większość zadań albo nadmiernie kontrolują podwładnych, doprowadzają do rozleniwiania grupy i utraty szacunku z jej strony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *