Totolijo.pl

Moja forma ekspresji:-)

Ile może trwać proces rozwodowy?

2 min read
rozwód łódź

Rocznie dochodzi w Polsce do około 17 tysięcy rozwodów. Ta trudna decyzja jest ostatecznością i zapada dopiero w przypadku trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Najczęściej wówczas sięgamy po porady prawne specjalistów, wpisując w Google hasła takie jak rozwód Łódź, Wrocław czy Warszawa. Od czego zależy długość trwania procesu rozwodowego?

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

Oczywistym jest, że rozwód bez orzekania o winie będzie zdecydowanie szybszy niż ten, który będzie wymagał udowodnienia winy partnera. Wynika to przede wszystkim z braku konieczności zbierania i przedstawiania dowodów. Do rozwodu „za porozumieniem stron” może dojść w momencie, gdy małżonkowie już wcześniej określili między sobą ewentualny sposób sprawowania opieki nad dzieckiem oraz wysokość alimentów. W przypadku, gdy małżeństwo nie ma dziecka do ustalenia pozostają jedynie kwestie majątkowe. Najdłuższe w procesie rozwód bez orzekania o winie, jest oczekiwanie na pierwszą rozprawę. Z reguły były to około 3 miesiące, ale w czasach pandemii czas ten się wydłuża.  Zdecydowana większość rozwodów bez orzekania o winie kończy się już na pierwszej, maksymalnie drugiej rozprawie. Oznacza to, że taki proces jest zdecydowanie szybszy od rozwodu z orzekaniem o winie.

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie to zdecydowanie dłuższy proces. W znakomitej większości wymaga on przesłuchiwania wielu świadków, którzy będą w stanie wnieść istotne do rozwodu fakty. Z uwagi na liczbę świadków, którzy zeznawać mogą od kilkudziesięciu minut, nawet do godziny, sprawa rozwodowa znacząco się wydłuża. W przypadku nieprzesłuchania wszystkich jednego dnia, sprawa odracza się najczęściej o kolejne kilka miesięcy. Dodatkowo dojść do tego mogą problemy związane z innym miejscem zamieszkania świadka bądź wypadek losowy, który uniemożliwił mu dotarcie na rozprawę. Aby usprawnić ten proces, coraz częściej korzysta się z prawa do pisemnego złożenia zeznań przez świadka. Dużo czasu zajmuje również pozyskanie i przedstawienie dowodów jak chociażby wiadomość SMS oraz korespondencja mailowa, ponieważ bardzo często wymaga to kontaktu z operatorami sieci. Sytuacja jest o wiele prostsza, gdy jedna ze stron korzystała z usług detektywa, który zgromadził dowody we własnym zakresie – nagrania czy zdjęcia. Konflikt istniejący między małżonkami najczęściej dotyczy również majątku i opieki nad dziećmi. Brak porozumienia w tak istotnych kwestiach sprawia, że sprawa rozwodowa przeciągać się może przez kilka kolejnych rozpraw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *